Načrt za okrevanje in odpornost

6
Načrt za okrevanje in odpornost

Epidemija covid-19 je v preteklih letih pošteno zarezala v naša življenja, jih dodobra pretresla in spremenila. Ne le iz osebnega vidika, pač pa tudi ekonomijo in različna delovna področja. Še kako močno so pandemijo občutila različna podjetja, katerim pa je na pomoč priskočila država s podporo EU.

V tem pogledu je bil za podjetja začrtan načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki je nacionalni program reform in naložb, s katerimi država pomaga ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije v Sloveniji. Prav tako se je na področje gospodarstva naselil strah pred odvisnostjo od ruskih fosilnih goriv, kjer NOO prav tako igra pomembno vlogo.

NOO zadeva različna področja

EU sredstva za okrevanje in odpornost je država usmerila v različna področja, kot so:

  • zeleni prehod,
  • digitalna preobrazba,
  • pametna, trajnostna in vključujoča rast,
  • zdravstvo in socialna varnost,
  • REPowerEU.

Cilj REPowerEU je doseči popolno energetsko neodvisnost, ki bi nas osvobodila odvisnosti od ruskih energetskih virov. Hkrati si država na ta način prizadeva pospešiti trajnostni prehod z obsežnim vključevanjem obnovljivih virov energije (OVE) v končno porabo energije. Ta prehod vključuje tudi izboljšanje energetske učinkovitosti, spodbujanje prehoda na promet brez emisij ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Kako so NOO izkoristila naša podjetja?

Mnoga slovenska podjetja so precej lažje prebrodila gospodarsko krizo prav s pomočjo NOO. Primer, ki ga lahko na tem mestu izpostavimo, je podjetje Kovinc d.o.o. s svojimi kovinsko predelovalnimi storitvami, ki je s pomočjo NOO kupila napreden stroj za večjo produktivnost.

Lasertube LT8.20
Cevni laser Lasertube LT8.20 s fiber tehnologijo omogoča laserski razrez cevi in profilov.

Cevni laser proizvajalca BLM, model Lasertube LT8.20 s fiber tehnologijo, je izjemna naprava za obdelovanje železa, jekla in aluminija, lahko pa se z njo obdelujejo tudi baker, medenina in barvane kovine. Z omenjenim strojem v podjetju obdelujejo cevi s premerom od 18 do 220 mm, do teže 31 kg/m, ima pa ta cevni laser tudi sistem avtomatskega nakladanja in razkladanja obdelovancev, kar stroj uvršča v vrh tovrstnih tehnoloških rešitev. LT8.20 s fiber tehnologijo je na področju laserske tehnologije brez primerjave.

Obseg posojil in nepovratnih sredstev

Mehanizem za okrevanje in odpornost (ang. Recovery and Resilience Facility – RRF) kot najobsežnejši del svežnja NextGenerationEU na ravni EU zagotavlja 724 milijard evrov (v tekočih cenah), in sicer 386 milijard evrov iz posojil in 338 milijard evrov nepovratnih sredstev za podporo reformam in naložbam, ki jih izvajajo države članice.

Države bodo lahko sredstva koristila do konca leta 2026. Kot podlago za koriščenje sredstev mehanizma so države članice skladno s smernicami Evropske komisije (EK) pripravile svoje načrte za okrevanje in odpornost. Svet Evropske unije je slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) potrdil julija 2021, njegovo spremembo pa oktobra 2023.

Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

DELI
Vas zanimajo področja, kot so denar in finance, posel, podjetništvo, promocija, internet in tehnologija? Prepričani smo, da boste na spletnem portalu Poslovnik.si našli zanimive vsebine in koristne nasvete. Hvala za obisk!