Akademija poslovne odličnosti

29
Akademija poslovne odličnosti

Certifikat odličnosti podeljuje Akademija poslovne odličnosti. Certifikat je simbol prepoznavnosti integrirane kakovosti, ki pa jo dosežejo samo najbolj obetavna in najboljša podjetja. Akademija s svojim programom certificiranja nagovarja različne podjetnike, ki svoje delovanje usmerjajo k doseganju najboljših in hkrati uravnoteženih rezultatov. To so podjetja, ki imajo željo po nenehnem izboljševanju, stremijo pa tudi k zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo.

Akademija poslovne odličnosti ima svoje pomembno poslanstvo. Svojim naročnikom zagotavlja kakovostna in sodobna znanja, ki jih lahko uporabljajo v praksi. Posreduje jim nove uporabne organizacijske pristope, izkušnje in primere dobrih praks, predvsem na področju izboljšanja poslovnih in delovnih procesov, upravljanja, kakovosti ter usposabljanja.

Prednosti pridobitve certifikata za podjetja

Akademija poslovne odličnosti podeljuje certifikat odličnosti z namenom, da bi se na trgu dosegli pričakovani učinki in dodana vrednost. S certifikatom se ocenjuje doseganje odličnosti neke organizacije, s tem pa seveda kakovost proizvodov in storitev.

Pridobljen certifikat odličnosti ima za podjetje številne prednosti: izboljša se njegova marketinška podoba, podjetje ima dokaz, da deluje po uveljavljenih načelih trajno uspešnega delovanja, izboljšana je transparentnost poslovanja, znane so zmogljivosti in omejitve podjetja, nenazadnje pa se prepoznajo tudi vzroki slabih in dobrih praks.

Certifikat odličnosti
Certifikat odličnosti je simbol poslovne kakovosti.

Poleg tega certifikat odličnosti potrjuje tudi to, da podjetje na svojem trgu dodaja vrednost, ustvarja uspešno in trajno prihodnost in ohranja uspešne poslovne rezultate. Ima posluh za svoje stranke in se trudi povečevati zadovoljstvo kupcev. Podjetje je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, razvija svoje sposobnosti, s pomočjo nadarjenih zaposlenih dosega številne uspehe, saj spodbuja ustvarjalnost in inovativnost ter se agilno odziva na spremembe v okolju.

Postopek ocenjevanja poslovne odličnosti

Akademija poslovne odličnosti v postopku pridobitve certifikata odličnosti opravi analizo doseganja kakovosti v različnih procesih. Poudarek daje na sledljivost, kontrolne postopke, upoštevanje predpisov, na ekološko osveščenost, zadovoljstvo zaposlenih ter usposabljanje zaposlenih. Analizirajo se tudi kazalniki uspešnosti in doseganje zastavljenih ciljev. Prav tako so pomembne reference v finančnem poslovanju.

Pa vi, že imate svoj certifikat poslovne odličnosti?

KOMENTIRAJTE PRISPEVEK

Please enter your comment!
Please enter your name here